Misia GHSat

Skôr ako predstavíme ciele našej misie CanSat, radi by sme sa podelili o inšpiratívny citát astronautky NASA Christy McAuliffeovej:

Vesmír je pre každého. Nielen pre zopár vedcov, matematikov alebo práve astronautov. Je to naša nová hranica tam vonku a každý by mal vedieť o vesmíre.

– Christa McAulliffeová, astronautka NASA a učiteľka, ktorá zahynula pri katastrofe raketoplánu Challenger

Tieto slová inšpirovali náš tím od samého začiatku nášho projektu. Chceme vytvoriť nielen niečo, čo dobre funguje a zhromažďuje nejaké vedecké meracie údaje, ale niečo skutočne výnimočné.

Pod pojmom výnimočný máme na mysli projekt, ktorý v mladej generácii zapáli iskru zvedavosti a povzbudí ju, aby prijala zaujímavé výzvy a rozvíjala sa.

Primárna misia

Naša primárna misia je definovaná v usmerneniach súťaže European CanSat 2023. Po oddelení a počas zostupu musíme zmerať nasledujúce environmentálne údaje:

  • teplota
  • tlak vzduchu

Náš CanSat musí byť schopný vysielať tieto dátové balíky pomocou svojho palubného komunikačného systému aspoň raz za sekundu. Na tento účel musíme navrhnúť a zostrojiť mobilnú pozemnú stanicu, ktorú bude obsluhovať člen tímu. Jej jediným účelom bude zhromažďovať všetky údaje, ktoré CanSat počas letu posiela pomocou antény.

 Počítač ARDUINO UNO R3 a snímače tlaku a teploty vzduchu.

Sekundárna misia

Okrem požiadaviek primárnej misie boli definované dve hlavné línie zberu údajov: rozšírená telemetria a zber všeobecných údajov sekundárnej misie, ktoré sa musia v reálnom čase prenášať späť na našu pozemnú stanicu a/alebo zaznamenávať na nosič údajov počas letu. 

Rozšírený balík telemetrickej misie by zahŕňal sledovacie zariadenie GPS na presné určenie polohy nášho satelitu CanSat. Chceli by sme tiež vypočítať našu barometrickú výšku z barometrického tlaku a nepretržite monitorovať napätie batérie v našom elektrickom systéme.

Všeobecný proces zberu údajov sekundárnej misie by zahŕňal integrovaný Geigerov počítač a senzor atmosférických plynov. Počítadlo by počas letu meralo beta a gama žiarenie, ktoré by sa neskôr analyzovalo v spojení so senzorom atmosférických plynov, ktorý je určený na meranie koncentrácie CO2 vo vzduchu počas letu.

Popularizácia vedy

Ako sme už spomenuli, naším hlavným cieľom je inšpirovať mladých ľudí naším poslaním. Počas brainstormingu sme dospeli k záveru, že potrebujeme kampaň v sociálnych médiách. A to mimoriadne dobrú.

Preto sme vytvorili sériu stránok sociálnych médií:

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • Flickr

Okrem nich propagujú náš obsah aj stránky našej školy na sociálnych sieťach, za čo sme veľmi vďační!

Za podporu ďakujeme Nadácii Biskupa Királya a Slovenskej asociácii pre vesmírne aktivity (SOSA).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s