Náš tím

Zoznámte sa s tímom GHSat!

Bence Szabó

Bence je jedným z najzapálenejších nadšencov tímu pre vesmír. Ako vedúci tímu koordinuje prácu tímu GHSat počas súťaže. Bence má tiež významné skúsenosti s propagáciou vedy, keďže od roku 2020 je šéfredaktorom najväčšieho maďarského portálu s vesmírnym spravodajstvom spacejunkie.hu.

Zsombor Doncs

Zsombor je programátorský génius v našom tíme. Ako skúsený programátor bude počas projektu dohliadať na vývoj a testovanie softvéru. Miluje matematiku, takže sa rád podieľa aj na analýze rizík a analýze dát v rámci misie.

Ferenc Molnár

Ferenc rád programuje a rád by pokračoval v štúdiu vývoja softvéru. Spolu so Zsomborom by chcel pracovať na softvéri, ktorý riadi naše senzory a subsystémy.

Bence Ferenczi

Bence sa orientuje na matematiku a fyziku. Dobrovoľne sa prihlásil na tvorbu 3D návrhov a analýzu nameraných údajov zozbieraných našimi senzormi. Ako najmladší člen nášho tímu bude niesť štafetu tradície budovania Cansatu v našej škole a dúfame, že v budúcnosti dokáže vytvoriť most medzi naším seniorským tímom a mladšími študentmi.

Dávid Dóczé

Dávid sa dobrovoľne prihlásil do úlohy vedúceho testovania. Bude dohliadať na procesy testovania nášho hardvéru CanSat, vrátane kritických systémov, ako je návrh a testovanie padákov a konštrukčné testovanie.

Barnabás Juhász

Barnabás je v našom tíme hardvérovo orientovaný človek: miluje prácu s elektronikou a rôznymi pomôckami a baví ho pracovať na stavbe nášho “satelitu”. Medzi jeho hlavné úlohy patrí integrácia konštrukcie a systémov CanSat a vytváranie 3D návrhov konštrukcie.


Veríme, že naša misia môže byť skvelým príkladom pre mladých ľudí, aby sa pustili do zaujímavých výziev. Keďže Slovensko je najnovším pridruženým členským štátom Európskej vesmírnej agentúry, myslíme si, že to bola skvelá príležitosť zapojiť sa do tejto súťaže.

Bez ohľadu na talent v tíme, všetci veríme, že tímová práca je jednou z najväčších devíz, ktoré máme a že budúci úspech môžeme dosiahnuť len vtedy, ak budeme spolupracovať.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s